Flipboard

3.4) Flipboard[1]

Flipboard je aplikací, která svému uživateli sestavuje virtuální magazín novinek z předem definovaných oblastí. Primární funkce tohoto nástroje je velice podobná funkci „discover“ z aplikace Pocket nebo funkci „explore“ v aplikaci Feedly. Uživatel definuje tři nebo více oblastí svého zájmu, ze kterých chce zobrazovat nové příspěvky. V nejširším měřítku se jedná o oblasti jako například „technologie“, „věda“ nebo „knihy“. Aplikace následně vyhodnocuje nejrelevantnější příspěvky v dané oblasti a ty zobrazuje ve svém prostředí. Nové příspěvky z vybraných oblastí zájmu může uživatel zobrazovat buďto separovaně v jednotlivých kategoriích, nebo náhodně naskládané v jednom velkém přehledu novinek.

V porovnání s obdobnou funkcí aplikace Feedly není uživatel limitován pouze ke sledování konkrétních webových stránek. Do svého přehledu zpráv může přidávat také „magazíny“ ostatních uživatelů. Každý „magazín“ je vlastně malým agregátorem obsahu vázajícího se k danému tématu. Odbornost a korektnost takto objeveného obsahu nemusí být vždy na vysoké úrovni, jelikož tvorba „magazínů“ je v rukou uživatelů. Stále však jde o zajímavý způsob objevování a sdílení informací.

Právě tvorba „magazínů“ je oblastí, kterou se Flipboard odlišuje od ostatních zde popisovaných aplikací. Uživatel aplikace může vytvářet libovolně zaměřené „magazíny“ a přidávat do nich obsah z různorodých informačních zdrojů. Takto si může uživatel vytvářet knihovnu zdrojů, které se váží k daným tématům rešerše. Magazín navíc může být sdílen mezi více uživateli, což poskytuje možnost spolupráce na tvorbě organizované sdílené základny zdrojů pro další použití. V oblasti knihovnictví se navíc jedná o potenciální komunikační most mezi knihovnou a uživatelem knihovny. Je například možné vytvořit pod hlavičkou knihovny magazín, do kterého budou zaměstnanci přidávat informace relevantní k potřebám návštěvníků knihovny.

[1]                      Google Play: Flipboard. Google Play[online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *