Trello

2.3 Trello[1]

Trello je funkčně bohatá aplikace pro podporu práce a plánování projektů. Nedá se říci, že by se jednalo o prostý digitální úkolníček, jako je tomu u Any.do a dalších dříve zmíněných aplikací v této kategorii. Funkčně má Trello blíže k „to-do“ funkcím aplikace Habitica, ovšem tam, kde u Habtica hraje prim zaměření na gamifikaci, klade Trello důraz na sociální funkce.

Je zde možnost práce na vícero komplikovaných projektech se skvěle zpracovanými možnostmi dekompozice celkové problematiky do zvládnutelných dílčích celků. Každý projekt (nebo jeho fáze) má k dispozici vlastní nástěnku a všechny projekty jsou přehledně zobrazené v jednoduchém uživatelském interface. V rámci každé nástěnky se vyskytuje možnost přidávat neomezené množství karet. Karty jsou rámce, do nichž může uživatel vkládat název projektu, poznámky a komentáře, to-do seznamy, obrázky, soubory atd. Jednotlivými kartami jde volně manipulovat a dokonce je přemisťovat z jednoho listu do druhého.

V této fázi přicházejí do hry dříve zmíněné sociální funkce aplikace. Celý projekt může totiž být sdílen s dalšími uživateli tohoto nástroje a ti mohou libovolně přispívat, plnit dílčí úkoly, přesunovat mezi sebou informace a předávat si karty napříč fázemi projektu. Těmito funkcemi jde Trello daleko za hranice běžného digitálního úkolníčku a vytváří platformu pro komplexní organizaci práce a kolaboraci mezi kolegy.

             

[1]                      Google Play: Trello. Google Play [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *