Habitica

2.2 Habitica[1]

Habitica je zcela jiný nástroj pro podporu práce než všechny ostatní zde zmíněné. Plní funkci „digitálního úkolníčku“, záznamníku denních povinností a nástroje pro podporu správných návyků. Dělá to však formou hry, která uživatele neustále motivuje k rychlému a poctivému plnění jeho povinností. Gamifikace pracovního procesu je zajisté vítaným obohacením každého pracoviště, knihovny nevyjímaje.                

Princip fungování hry je velmi podobný tomu, který nacházíme ve hrách typu RPG (role playing games). Uživatel vyplní tři kategorie, jejichž zvládání se bude věnovat. První kategorií jsou „návyky“ (habbits), to znamená oblasti chování, které chce u sebe sledovat a měnit. Návyky mohou být pozitivní (chci častěji uklízet své pracoviště) a negativní (zapínání facebooku v pracovní době). Druhou oblastí jsou „každodenní povinnosti“ (dailies). Sem patří oblasti činností, které rutinně opakujeme a jejich odkládáním by se hromadil negativní důsledek. Třetí oblastí je klasický „úkolníček“ (to-do list).

Za úspěšně splněné úkoly a provádění pozitivních zvyků uživatel získává body XP a virtuální zlato. Ty může využít na zvyšování úrovně své postavy a nákup vylepšení pro svého avatara. Za nedodržování stanovených úkolů a negativní zvyky naopak uživatelův avatar přichází o zdraví. Cílem hry je vylepšovat svou postavu a snažit se nezemřít.

Aplikaci může uživatel používat sám, její velmi silnou stránku však tvoří sociální složka. Uživatel si může se svými přáteli nebo kolegy založit vlastní cech a obohacovat si zážitek z užívání aplikace plněním různých úkolů. Kolegové také můžou díky možnosti posílání zpráv v aplikaci a tvorbě vlastních úkolů kolaborovat na reálných projektech. Druhou možností je přidat se k již existujícímu cechu naplněnému uživateli z celého světa. Cechy jsou rozděleny podle oblasti zájmu, který jejich členové sdílejí a komunikace s ostatními hráči přes skupinový chat může být skvělou metodou jak získat nové poznatky a potkat zajímavé lidi. Metoda tvorby cechu se také teoreticky dá využít pro komunikaci s uživatelem knihovny a gamifikaci zkušenosti s knihovnou jak na straně knihovníka, tak na straně uživatele knihovny.

Habitica je velice povedený nástroj pro gamifikaci plnění povinností a úkolů v reálném světě. Navíc poskytuje platformu se zajímavými možnostmi pro obohacení mezilidských vztahů.

[1]                      Google Play: Habitica: Gamify Your Tasks. Google Play [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.habitrpg.android.habitica

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *