PODPORA PRÁCE

Tato část práce se bude věnovat nástrojům, které mohou referenčního knihovníka podpořit v jeho každodenní práci. Jedná se o aplikace s funkcí „digitálního úkolníčku“, nástroje pro práci s kalendářem, nástroje podporující kolaboraci mezi kolegy a nástroje s potenciálem pro gamifikaci pracovního procesu.

Vzhledem k obtížně zpracovatelnému množství množství nástrojů v této kategorii a také vzhledem k tomu, že mnohé z aplikací v této sféře jsou funkčně téměř totožné, zaměříme se zde pouze na nástroje vyznačující se specifickými vlastnostmi, které je odlišují od konkurence a mohou být užitečné při použití v knihovně.

Dalším kritériem pro výběr dané aplikace je možnost práce s aplikací i skrze médium stolního počítače. To zajistí uživateli možnost využít komfortu stolního počítače při vkládání dat do daného nástroje. Výrazným faktorem je také množství uživatelů dané aplikace, které zajistí dlouhodobě fungující uživatelskou podporu a celkové rozpětí životnosti nástroje.

Vzhledem k tomu, že každá aplikace zpravidla plní více než jednu konkrétní funkci, je možné, že bude docházet k funkčnímu překrývání a nástroje ze sféry digitálních úkolníčků se tak mohou stejně dobře hodit ke správě událostí v kalendáři nebo komunikaci mezi kolegy. Toto funkční rozpětí je dalším faktorem pro výběr dané aplikace pro testování, jelikož integrace více funkcí do jednoho interface mnohdy značně zjednodušuje celkový workflow.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *