Google Keep

1.3 Google Keep[1]

Tato aplikace je co do množství funkcí podstatně chudší než ostatní nástroje v této kategorii. Přesto by byla chyba její existenci ignorovat.  Její jednoduchost může naopak mnoha uživatelům vyhovovat a díky snadné integraci s ostatními produkty společnosti Google se může starat nejen o uživatelovu osobní znalostní základnu, ale také o pomoc při organizaci práce, ukládání e-mailové korespondence a podobně.

Namísto relativně rozvětvené organizační struktury programů OneNote a Evernote ukládá Google Keep veškeré poznámky přímo na titulní stránce bez možnosti kategorizovat je do notebooků nebo sekcí (viz. příloha obrázek č. 9). Je tu však možnost řadit poznámky do skupin za pomoci štítků (viz. příloha obrázek č. 10 a 11). Tento systém je velice podobný tomu, který používá Evernote. Velkým rozdílem je však to, že zde štítky nefungují jako modul připojený k poznámce, ale že jsou embedované přímo v textu (viz. příloha obrázek č. 12). Jakmile je štítek jednou manuálně vytvořen, stačí v textu samotné poznámky vložit znaménko # do jakékoliv části textu, která se váže k naší oblasti zájmu. Google Keep pak uživateli automaticky nabídne možnost provázat poznámku s dalšími, které k dané skupině náleží. Tato jednoduchá funkce vede k tomu, že je uživatel spíše schopen přiřadit dané části textu do správné kategorie. Přiřazování štítků k poznámkám až po ukončení tvorby poznámky samotné, jak je tomu u Evernote, může vést k opomenutí některých pasáží, které by si zasloužily být kategorizovány.  Poznámky je také možno barevně rozlišovat, ale to se hodí pouze v případech, kdy uživatel vyžaduje od aplikace opravdu jen velice jednoduchou organizační strukturu.

Pokud jde o samotné možnosti tvorby poznámek, jedná se jednoznačně o nejméně vybavenou aplikaci. Tvorba textových souborů nenabízí žádné možnosti úprav a velice omezující je také neschopnost aplikace přidávat k jednotlivým poznámkám jako přílohu dokumenty.

Co ale Google Keep činí v porovnání s konkurencí opravdu zajímavou volbou je možnost extrakce textu z fotografie. Uživatel může fotoaparátem telefonu pořídit snímek z knihy nebo obrazovky počítače a následně nechat aplikaci, aby technologií OCR (optical charakter recognition) z obrázku extrahovala text do upravitelné podoby. To je funkcí, která je pro mnohé knihovníky zajisté nedocenitelná při tvorbě rešerší z fyzických dokumentů. Rešeršér nemusí útržky textu, které se mu hodí, zdlouhavě opisovat, pouze text vyfotí a může jej okamžitě citovat ve svojí práci. Tato metoda manipulace s textem se během testování aplikace ukázala jako poměrně spolehlivá. Ačkoliv program může mít problém si poradit s atypickými fonty nebo drobným písmem, většinou stačí pouze drobné úpravy k tomu, aby text přesně zrcadlil původní vzor.

Google Keep má ve svém arzenálu ještě jednu funkci, kterou konkurence nenabízí. Tou je možnost nahrávání poznámek v podobě audio souborů, které jsou ovšem aplikací ihned převáděny do textové podoby. Spolehlivost této funkce není dostatečně vysoká k tomu, aby se jí dalo využívat pro diktování delších textů. Dobře ale poslouží pro rychlé zachycení nápadů nebo poznámek do textové podoby.

Možnosti ukládání obsahu webových stránek pro pozdější rešerši jsou bohužel v porovnání s MS OneNote a Evernote na velmi špatné úrovni. Jedinou možnost, kterou uživatel má, je uložit v Google Keep URL adresu dané stránky nebo manuálně kopírovat její obsah. V porovnání s ostatními nástroji v této kategorii jde o značný nedostatek.

Webový klient aplikace Google Keep, který je přístupný na stolním PC, nenabízí oproti mobilní aplikaci žádná výrazná vylepšení. Synchronizace dat napříč zařízeními probíhá, kdykoliv se dané zařízení připojí k internetu. Děje se tak bez nutnosti zásahu uživatele. Data se ukládají přímo na servery společnosti Google. Přístup k nim je tedy možný na jakémkoli zařízení připojeném k uživatelovu google účtu a není nutná žádná registrace do další služby. Během testování aplikace fungovala synchronizace vždy bezchybně a z testovaných nástrojů byla nejvíce fluidní.

Celkově je Google Keep užitečnou aplikací, kterou vynáší do popředí zájmu této práce především integrace OCR technologie a provázanost s dalšími nástroji společnosti Google. Díky malým možnostem kategorizace obsahu a velice limitované svobodě při tvorbě jednotlivých informačních celků se však hodí spíše pro zaznamenávání drobných poznámek, upomínek a ústřižků textu než jako vhodný základ pro tvorbu osobní znalostní základny.

[1]                      Google Play: Poznámky a seznamy Google Keep. Google Play [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *