Evernote

„Evernote[1] je moderní pracovní prostředí, které se synchronizuje napříč všemi vašimi zařízeními. Pracujte odkudkoliv a zůstaňte produktivní:

  • Zapisujte si poznámky, kontrolní seznamy a poznatky
  • Zorganizujte si články z webu, dokumenty a fotky
  • Probírejte s ostatními svou práci, a to přímo v aplikaci“[1]

Takto propaguje Evernote Corporation na webu Google Play svůj produkt Evernote, jednu z komerčně nejúspěšnějších aplikací pro tvorbu a organizaci poznámek. Ke konci roku 2017 používalo tuto aplikaci přibližně 200 milionů uživatelů[2].

Za značnou částí tohoto enormního úspěchu stojí extrémní multiplatformnost tohoto softwaru. Evernote má své klienty na platformách Windows, OS X, iOs, Android, Windows Mobile, Windows Phone, WebOS, Maemo, Blackberry, Google Wave a Symbian, plus neoficiální programovou podporu pro Linux[3]. Ať už uživatel používá tuto aplikaci na jakékoliv platformě, jeho data jsou automaticky synchronizována do cloudu a okamžitě přístupná z jakéhokoliv jiného zařízení se stejným uživatelským účtem.

Dalším významným aspektem aplikace je její jednoduchost a intuitivita ovládání. Uživatelské prostředí je podobné na každé z platforem. Aplikace je pro všechny tyto platformy ve své základní verzi zdarma a placené jsou pouze verze Plus, Premium a Business, které však využijí pouze náročnější uživatelé. Uživatelé basic verze mají k dispozici 60 MB paměti měsíčně a mohou vytvářet poznámky o velikosti až 25 MB.[4]Tyto restrikce jsou v placených verzích odstraněny nebo zmírněny.

Zásadním nedostatkem zdarma dostupné verze aplikace je nemožnost zobrazovat obsah poznámek v offline módu. Poznámky, které uživatel otevře během aktivního připojení na internet, se sice uloží do paměti telefonu, ale pro uložení celé osobní databáze je třeba zakoupit některou z placených verzí Evernote.

  Podobně jako u MS OneNote jsou základem organizační struktury jednotlivé zápisníky (viz. příloha obrázek č.5). Těch může mít uživatel Basic verze v rámci svého účtu až 250[5]. Každý zápisník obsahuje seznam jednotlivých poznámek (viz. příloha obrázek č.6). Těch je možné vytvořit pod jedním účtem až 100 000[6].

Silnou stránkou organizační struktury poznámek v Evernotu je skvěle zvládnutá možnost aplikování takzvaných „štítků“ (labels) (viz. příloha obrázek č.7). Štítky jsou užitečné za účelem organizace poznámek z různých notebooků, které mají nějakou společnou charakteristiku. V zásadě se jedná o takový princip propojení, který popisoval Bush v kontextu memexu. Kupříkladu tak může uživatel mít v notebooku „Medicína“ článek o pozitivních efektech meditace na zdraví praktikanta. V notebooku „Filozofie“ je součástí poznámky „Buddhismus“ zmínka o meditačních praktikách užívaných buddhisty. Notebook „Psychologie“ obsahuje několik poznámek vázajících se k tématu meditace. Uživatel může ke všem těmto poznámkám z různých notebooků přiřadit štítek „Meditace“, a po jeho rozkliknutí v sekci „Štítky“ dostane přehledný seznam poznámek vázajících se k tomuto tématu. K jedné poznámce se může vázat až 100 štítků.[7]

Stejně jako v případě aplikace Microsoft OneNote splňuje tento nástroj jak charakteristiky softwaru pro informační management, tak požadavky, které klademe na osobní informační základnu. V případě Evernote je však celá aplikace koncipována pro vytváření méně komplexních informačních bloků. Tam, kde OneNote poskytuje uživateli svobodu libovolně koncipovat srukturu stránky a vytvářet koláže informací z mnoha různých zdrojů, jednotlivé poznámky vytvářené v Evernote se spíše podobají tomu, na co jsme zvyklí z textových editorů typu MS Word (viz. příloha obrázek č.8).

Editor je konstruován primárně na tvorbu textu a příležitostné připojení obrázků. Velikým plus je však možnost integrovat Evernote s mnoha dalšími aplikacemi a tím rozšiřovat jeho funkčnost. Mezi ty nejvýraznější patří Disk Google, Pocket, Office Suite Pro, Saferoom, Feedly, Blinkist a mnoho dalších.[8] Funkce těchto aplikací je možné propojit s Evernote a přizpůsobit si tak systém podle vlastních potřeb.

Významnou součástí Evernote je integrovaný pracovní chat, v němž může uživatel komunikovat s kolegy buď nepřímo přes mail, nebo přímo s jejich Evernote účtem. Kolegové si tak mohou bez zbytečných komplikací a překážek posílat své poznámky, což značně zlepšuje celkový workflow.

Další z velice užitečných funkcí je ukládání náhledu do PDF souborů a jiných textových dokumentů přímo v rámci dané poznámky, bez potřeby využívat k jejich otevření jiné  aplikace.

Evernote je užitečným nástrojem pro komplexní organizaci poznámek a klasifikaci jejich obsahu. Navíc poskytuje funkční propojení s velkým množstvím externích aplikací, multiplatformnost, která uživateli umožní práci s jeho databázemi napříč různými zařízeními, pokročilé možnosti práce s obsahem webu a integrovaný workchat, který zjednodušuje komunikaci a výměnu souborů s ostatními uživateli.

 

[1]                      Google Play: Evernote. Google Play [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote
[1]                      Tamtéž
[2]                      SMITH, Craig. 20 amazing Evernote statistics and facts: (March 2018). DMR: Business statistics/fun facts[online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://expandedramblings.com/index.php/evernote-statistics/?cn-reloaded=1
[3]                      Evernote: Supported Platforms. Wikipedia.org [online]. 7.6.2018 [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Evernote#Supported_platforms
[4]                      What are the system limits of Evernote?: Note Size. Evernote.com [online]. Evernote Corporation [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/209005247-What-are-the-system-limits-of-Evernote-
[5]                      What are the system limits of Evernote?: Note Size. Evernote.com [online]. Evernote Corporation [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://help.evernote.com/hc/en-us/articles/209005247-What-are-the-system-limits-of-Evernote-
[6]                      Tamtéž
[7]                      Tamtéž
[8]                      Evernote App Center: All Android Apps. Evernote.com [online]. Evernote Corporation [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://appcenter.evernote.com/platform/android

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *