Essential PIM

1.4 EssentialPIM[1]

            Essential Personal Information Manager pro platformu Windows je programem pro management osobních informací, jehož historie sahá až do roku 2004[2]. Zároveň se díky povedené integraci tvorby poznámek s přijatelně rozvětvenou organizační strukturou jedná o kvalitní nástroj pro tvorbu osobní znalostní základny.

Essential PIM však poskytuje v porovnání s ostatními zde zmíněnými aplikacemi svému uživateli mnoho dalších funkcí. Jedná se o nástroj, který v jednom uživatelském prostředí integruje práci s kalendářem (s možností synchronizace s kalendářem Google), tvorbu seznamů úkolů, možnost zálohovat a spravovat kontakty (z různých zdrojů od Gmailu po SIM kartu telefonu) a vytvářet chráněnou databázi hesel k různým službám. Ze zde zmíněných nástrojů se tak jedná o jedinou aplikaci, která přesahuje rámec informačního manageru a osobní informační základny a dotýká se i oblasti podpory organizace práce (viz. příloha obrázek č. 13).

Verze aplikace Essential PIM pro systém Android vznikla v roce 2012[3] a od té doby je pravidelně aktualizována a vylepšována. V porovnání s Windows verzí softwaru se jedná co do funkcí prakticky o totožnou aplikaci upravenou pouze pro používání na displeji mobilního telefonu. Při používání aplikace na stolním počítači je samozřejmostí vyšší uživatelský komfort při tvorbě obsahu. Následná synchronizace dat mezi zařízeními nefunguje natolik fluidně jako u ostatních zmíněných aplikací a pokud uživatel nechce platit za ukládání dat do EPIM cloudu[4], bude se muset spokojit s manuální synchronizací dat mezi zařízeními, která jsou připojená ke stejné wi-fi síti práce (viz. příloha obrázek č. 14).

Právě zpoplatnění mnoha užitečných funkcí Essential PIM je hlediskem, díky kterému nemůže autor této práce aplikaci doporučit jako nejlepší alternativu ze zde popisovaných nástrojů. Zpoplatněná integrace ukládání dat do cloudu EPIM stojí dva dolary měsíčně, roční licence pak téměř dvacet dolarů[5]. Aplikace pro systém android je sice dostupná zdarma, ovšem volně šiřitelná verze pro platformu Windows zahrnuje mnoho omezení, která prakticky odstraňují možnost použití této aplikace pro tvorbu osobní znalostní základny. V oblasti tvorby poznámek například dovoluje vytvořit pouze jednu větev (viz dále), čímž uživateli upírá možnost tvorby kvalitní organizační struktury. Verze Essential PIM Pro tyto restrikce nemá a uživatel má možnost zdarma ji vyzkoušet po dobu třiceti dní. Pokud by aplikaci však chtěl po této době užívat dál, bude ho to stát téměř 40 dolarů za verzi pro osobní počítač plus smartphone a téměř 80 dolarů za celoživotní licenci, která zahrnuje všechny budoucí verze software[6]

V porovnání s ostatními aplikacemi zmíněnými v této sekci faktor zpoplatnění celý nástroj značně znevýhodňuje. Je tedy vhodnou alternativou pouze pro ty uživatele, kterým nevadí připlatit si nebo hodlají aplikaci používat pouze na mobilním telefonu bez integrace s osobním počítačem.

Co se týče nejzásadnější oblasti funkcí pro námi vytyčený rámec, tvorba a organizace systému poznámek je v této aplikaci provedena velice kvalitně.

Organizační struktura se podobá té v programu OneNote. Namísto jednotlivých notebooků jsou zde tzv. stromy (trees), tj. nejširší vymezení tématu. Uvnitř každého stromu jsou „větve“ (branches) (viz. příloha obrázek č. 15),  ke kterým se váže libovolný počet listů (leaves) (viz. příloha obrázek č. 16). Listy reprezentují poznámku samotnou a každá větev je vlastně samostatným sešitem, ve kterém se dá listovat. Chybí zde bohužel možnost jednotlivé listy v sešitech pojmenovávat, což znesnadňuje orientaci v celkové struktuře.

K provázání jednotlivých poznámek může uživatel opět použít možnost štítkování, ta je zde však v porovnání s aplikací Evernote provedena poměrně nešťastně. Uživatel má sice k dispozici seznam štítků, které použil napříč všemi poznámkami, ale štítek samotný si musí zapamatovat a manuálně jej napsat do vyhledávacího pole. Jedná se sice o drobnost, ale v porovnání s prostředím Evernote, kde se po rozkliknutí konkrétního štítku okamžitě objeví seznam cílových poznámek, působí tento systém podstatně méně pružným dojmem. Jakákoliv možnost hypertextového vyhledávání v aplikaci bohužel chybí.

Panel nástrojů pro úpravu textu, včetně různých typů zarovnání, estetických úprav, indexování apod., je nejbohatší v rámci zde testovaných aplikací. Nechybí tu ani možnost přidávat k „listům“ obrázky a pořizovat fotografie.

Za zmínku také stojí možnost přidávat k poznámkám soubory z paměti telefonu a takto je dlouhodobě uchovávat. Veškeré poznámky a soubory jsou uloženy v paměti telefonu a jejich množství limituje pouze velikost interní paměti.

Možnosti ukládání obsahu webových stránek jsou však bohužel neexistující a uživatel může do aplikace z prohlížeče pouze uložit URL adresu pro pozdější nahlédnutí.

Aplikace Essential PIM cílí především na uživatele, kteří chtějí mít většinu funkcí v jednom uživatelském rozhraní. Kvalitně zvládá informační management, podporu organizace práce a tvorbu znalostní základny. To může do jisté míry odstraňovat rozhodovací paralýzu při výběru konkrétní aplikace, ovšem plnohodnotné využívání všech funkcí Essential PIM není k dispozici zdarma. To je velkou nevýhodou v porovnání s konkurencí, která nabízí obdobné a často o mnoho lépe zvládnuté funkce bez cenové nálepky.

[1]                      Google Play: Essential PIM. Google Play[online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astonsoft.android.essentialpim
[2]                      Essential PIM: Version History. EssentialPIM.com [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://www.essentialpim.com/news/version-history
[3]                      Google Play: Essential PIM. Google Play[online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astonsoft.android.essentialpim
[4]                      EPIM Cloud. Essential PIM [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupné z: https://www.essentialpim.com/pc-version/epim-cloud
[5]                      Tamtéž
[6]                      EPIM Pro vs Free. Essential PIM [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupné z: https://www.essentialpim.com/pc-version/pro-vs-free

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *