Infrastruktury

Infrastruktury jsou velké a dlouhodobě fungující systémy a služby, nebo také sociálně konstruované systémy. Ty jsou při používání neviditelné a studium infrastruktur se je snaží zviditelnit používáním infrastrukturní inverze. Infrastruktury nejsou uzavřený systém, fungují na základě jiných infrastruktur. Nejsou to však platformy, které se řídí logikou aplikací, mají větší afordanci a používají API.

Základními znaky infrastruktur je fixovanou, transparentnost, viditelnost, rozsah, zakotvenost a zběhlost.
Máme různé druhy infrastruktur od globálních po lokální, sociální, vědecké, technické a podobně. Vědecká infrastruktura je třeba páteří celé vědecké snahy a výzkumu, poskytuje repozitáře, nástroje sdílení znalostí a informací, sdružuje experty, expertízy, materiály a finance.

Infrastruktura potřebuje tzv. mediátora, což je osoba nebo instituce, která má za úkol implementovat standardy, snažit se o interoperabilitu různých sfér, vytvářet metadata, provádět znalostní práci (která zahrnuje neviditelnou práci – nepředepsané úkoly a akce, artikulační práci – úprava činností vzhledem k nečekaným událostem a paměťové praktiky)

Design infrastruktury probíhá za použití etnografických metod jako je pozorování, analýza dat, rozhovory, transakční logy, studia použitelnosti atd. Máme taky sféru Methodological Commons, což jsou nástroje metodologie, které jsou použitelné pro více vědních oborů dohromady. Při návrhu se taky využívá nových dat, která vyplívají třeba z otevřených dat ve zdravotnictví, mapují chování lidí a společnosti a podobně. Zásadním trendem dneška je propojování infrastruktur.

Významné infrastruktury u nás zahrnují DARIAH, což je vznikající infrastruktura pro vědu a výzkum v oblasti filozofie a humanitních oborů, která bude poskytovat nástroje a aplikace. Dál máme AIS CR – archeologický informační systém; CLB – českou literární bibliografii a LINDAT/CLARIN, což je jazykovědecká infrastruktura.

Financování probíhá třeba z projektů evropské unie, zde jsou významné třeba ERIC – European research infrastructure konsorcium, ESIF – evropské strukturální investiční fondy nebo ERFD – European regional developemental funds