Digital humanities

Humanities jsou oblast studia, která se zabývá studiem lidské kultury a jejích dokladů. Do toho spadají informační artefakty jako texty, digitální objekty, umění a podobně.

Digital Humanities nemají pevně stanovenou definici nebo vymezení, ale obecně jsou to humanitní studia která používají komputační metody na řešení svých problémů.

Tímto způsobem řeší například analýzu textů nebo hypertextu za účelem identifikování společných témat, tvoří nové platformy vědecké komunikace, vytváří nové intelektuální produkty a používají vizuální analytiku.

Digital humanities používají knihovnu jako svoji laboratoř. Využívají nástrojů methodological commons a scholarly primitives (základní nástroje které jsou tak jednoduché, že se dají aplikovat do více oborů). Obecně jsou digital humanities špatně financované a mají problém dostávat granty. Mají také málo výzkumníků, kteří pracují s velkým množstvím dat. Výzkum v této oblasti navíc trvá dlouhé časové úseky.  

Knihovníci hrají v digital humanities především roli facilitátorů. Snaží se podporovat financování grantovými žádostmi, tvořit centra pro podporu spolupráce, provádět školení a management atd.

Významné projekty digital humanities zahrnují Republic of Letters (projekt mapující korespondenci významných osobností), Visualizing Correspondence (skoro to samé), Enchanting the Desert (fotografická dokumentace Grand Canyon v průběhu času), Placing segregation (mapa ukazující rozmístění marginalizovaných skupin ve městech), Six degrees of Francis Bacon (sociální síť kolem spisovatele), CLARIN (infrastruktura pro jazyková studia), Guttenberg a Europeana (digitální knihovny), Bamboo (komunitní nástroje služby pro digihum) a ADHS (archiv dat z humanitních oborů)