IoT a minipočítače – Scanmarker

Internet of Things je podle online slovníku Marriam Webster definován jako „schopnost sítě přijímat a odesílat informace z/do objektů a zařízení (například kuchyňského příslušensví a spotřebičů) prostřednictvím internetu“. Ve sféře vzdělávání je možné využít velké řady zařízení, jejichž připojení k webu ulehčuje práci učitelů i studentů. Příkladem velkoplošného použití IoT mohou být čidla, která se starají o monitorování řady rutinních procesů a mohou tím pádem optimalizovat náklady spojené s provozem budov vzdělávací instituce. Implementace takovýchto zařízení pomohla například pensylvánským Council Rock schools ušetřit ročně cca 1,2 milionu dolarů díky centralizaci a inteligentnímu plánování vypínání elektronických zařízení2. Škálovatelnost použití IoT však znamená, že je možné tuto oblast aplikovat jak na makroskopické tak na mikroskopické problémy v oblasti vzdělávání.Výsledek obrázku pro scanmarker air
Příkladem takového mikroskopického problému na straně studentů vzdělávacích institucí může být například zastaralá metoda pořizování poznámek z tištěného textu. Ta se zpravidla řeší barevným vyznačováním podstatných pasáží textu nebo ručním přepisem. V případě barevného zaznačování student znehodnocuje zdrojový materiál a metoda ručního přepisu pasáží textu je zase časově značně náročná.
Metodou aplikace IoT zařízení na tento problém může být používání „elektronických zvýrazňovačů“ jako jsou například produkty firmy ScanMarker. Produkt ScanMarker Air je vlastně ruční scanner o velikosti, která příliš nepřesahuje velikost běžného zvýrazňovače. Text, který si uživatel přeje uschovat pro další použití, stačí přejet optikou ScanMarkeru a ten jej díky technologii OCR převede do editovatelné textové podoby. Ta může být uložena do PC, aplikace ScanMarker pro chytrá mobilní zařízení nebo uploadována do cloudového úložiště3.

ScanMarker navíc poskytuje možnost překladu cizojazyčného textu z více než čtyřiceti jazyků, má schopnost skenování čárových kódů nebo funkci text-to-speech.

Využití takového zařízení při tvorbě poznámek z tištěných textů nebo při shromažďování materiálů pro tvorbu odborné práce zvyšuje efektivitu využívání času studenta a umožňuje pohodlnou metodu digitalizace textu. Scanmarker Air je možné v současnosti pořídit za zhruba 2500 korun, kabelovou verzi pak zhruba za polovinu. Alternativou tohoto zařízení mohou být například C Pen Exam Reader, VUPoint Magic Wand ST47 nebo PenPower WorldPenScan X4. Digitální zvýrazňovače jsou ideálním příkladem toho, jak jsou IoT alternativy běžně používaných objektů za pomoci sítí vylepšovat jednotlivé součásti vzdělávacího procesu.

 

1 – překlad autora, původní znění:the networking capability that allows information to be sent to and received from objects and devices (such as fixtures and kitchen appliances) using the Internet
Marriam Webster: Internet of Things noun phrase [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet%20of%20Things
2 Council Rock Schools in Pennsylvania Save $8.8M on Energy: Customer Case Study [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: http://us.comstor.com/documents/48138/case_study_c36706171.pdf
3 Scanmarker: Features. Scanmarker.com [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: https://scanmarker.com/scanmarker-features-2/
4The 6 Best Pen Scanners. Wiki.ezwid.com [online]. 2018 [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: https://wiki.ezvid.com/best-pen-scanners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *