Hype Cycle v osobním životě – Mnoho povyku pro nic (moc)

Garners Hype Cycle je grafická reprezentace, kterou analytická firma Garner používá pro znázornění dopadu nových technologií na současný trh. Skládá se z pěti cyklů, kterými technologie podle Garners prochází: Innovation Trigger, Peak of Inflated Expectations, Trough of Disillusionment, Slope of Enlightenment a Plateau of productivity.

První část cyklu, „Spouštěč inovace“ je fáze, ve které vzniká koncept technologického produktu a začíná se šířit povědomí o „další velké věci“, která se chystá na trh. Následuje „vrchol přehnaných očkávání“ – fáze v životním cyklu technologie kdy daný produkt ještě není na trhu a všichni tak nějak očekávají, že její příchod bude mít gigantický dopad na naše každodenní fungování. Nevyhnutelně následuje další fáze – „koryto rozčarování“, ve kterém můžeme vidět reálný produkt v akci a přesvědčit se, že naše očekávání s ohledem k jeho dopadu byla velice naivní. „Svah osvícení“ je fáze, v níž probíhá zlepšování a úprava produktu, který nás takto zklamal. Učíme se s ním pracovat novým způsobem a využívat jej k našemu benefitu. Tento proces vede k poslední fázi v rámci života technologického produktu –  plošině produktivity. Zde už trh pracuje s produktem střízlivě, nemá přehnané představy o jeho schopnostech přinést nám výrazné benefity, ale inteligentně využívá jeho potenciálu.

Stejně tak jako Gartner Hype Cycle