Apps for librarians and educators – review kurzu na platformě Udemy

Platformu Udemy a tento konkrétní kurz jsem se rozhodl zvolit z toho důvodu, že jsem si jej již dříve zakoupil v rámci tvorby bakalářské práce a přišlo mi zajímavé ukázat, jakým způsobemn takový placený kurz vypadá oproti volně dostupným kurzům na jiných platformách.

Prvním aspektem, kvůli kterému je tento kurz pravděpodobně zpoplatněn je fakt, že obsahuje informace dostupné jinak pouze z velmi drahé knihy „Apps for librarians“ od autorky Nicole Hennig. Tato osoba dává celému kurzu dobrou úroveň kreditability a odbornosti. Nicole Hennig totiž dlouhou dobu pracovala jako hlava oddělení user experience pro MIT Libraries a je autorkou několika knih podobného ražení jako „Apps for librarians“.

Tento kurz je vlastně destilátem z obsahu knihy a snaží se jeho studentům přiblížit základy uživatelského prostředí a používání aplikací pro mobilní telefony, které se nejvíce hodí k určitým činnostem v oboru knihovnictví a vzdělávání. Výběr těchto aplikací byl asi nejslabším elementem celého kurzu, jelikož za ním nebyla vidět žádná systematičnost a zdálo se, že je primárně utvářen osobními preferencemi autorky.

Co se týče struktury kurzu, ta je pro většinu obsahu Udemy velmi podobná. První stránkou kurzu je „overview“ které stručně popisuje obsah kurzu, uvádí podstatné informace z QandA sekce a popisuje autora kurzu. Na další stránce pojmenované „Course content“ už můžeme najít samotný obsah kurzu. Ten je rozdělen do kapitol. V tomto konkrétním případě se každá z kapitol zabývá jedním aspektem funkcí které nám aplikace poskytují. Kapitoly jsou následující: introduction, reading, productivity, research and reference, multimedia, accessibility, keeping up a feedback. Každá z kapitol je dále rozdělena na podkapitoly, které obsahují samotné elementy vzdělávacího kurzu. V tomto případě jsou to nejčastěji videa popisující práci s aplikacemi, PDF dokumenty apod.

Další stránkou na kterou v kurzu narazíme je Q&A sekce. Ta je přehledná a v tomto případě dobře spravovaná. Následující stránkou je „bookmarks“, což je element který na platformě Udemy oceňuji asi nejvíc. Dovoluje uživateli zaznamenávat si podstatné pasáže v kurzu formou záložek a později se k nim vracet.
Poslední podstatnou stránkou je „Announcements“, kde má autor možnost přidávat novinky týkající se materiálu v kurzu nebo informace o updatu již existujícího obsahu. 

Celý kurz je podle mého názoru dobře a přehledně rozložený. Oceňuji na něm uživatelovu svobodu kdykoliv od kurzu odejít a později se vrátit tam kde naposledy přestal. Užitečným elementem je také ukazatel procentuálního průchodu kurzem.

Konkrétně „apps for librarians and educators“ je díky autorčině znalosti vzdělávacího procesu a edtechové sféry velmi dobře vytvořen.

One thought on “Apps for librarians and educators – review kurzu na platformě Udemy”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *